قیمت تور اروپا تابستان 95

, تور اروپا تابستان 95  

 

 

تور اروپا تابستان 95

 

تور اروپا | ایتالیا| 8 روزه | بهار و تابستان 95

2 شب ونیز + 2شب فلورانس(پیزا) + 3 شب رم

تاریخ تور :        17 تیر 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 2290 یورو

 

تور اروپا | ایتالیا سوئیس| 11 روزه | تابستان 95

3 شب رم + 2 شب ونیز  + 2 شب لوگانو +3 شب زوریخ

تاریخ تور :  28تیر   تا    7مرداد 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت الیتالیا، هتل 4 ستاره با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000تومان + 2590 یورو

 

تور اروپا |فرانسه(بلژیک) | هلند | اسپانیا| 11روزه| تابستان 95

4 شب پاریس(بروکسل) +3 شب آمستردام + 3 شب بارسلون

تاریخ تور :    24تیر 95      تا     3مرداد 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000 تومان + 2590 یورو

 

تور اروپا |ایتالیا | اسپانیا | 13 روزه | تابستان 95

2شب ونیز + 2 شب فلورانس(پیزا) + 3 شب رم + 1شب کشتی + 4 شب بارسلون

تاریخ تور :    17تیرتا    29تیر 95 

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی و دریایی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 2990 یورو

تور اروپا |فرانسه | اتریش | 9 روزه| تابستان 95

5 شب پاریس +  3 شب وین 

تاریخ تور :25تیر 95    تا   2مرداد 95 

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2650000 تومان + 2190 یورو

 

تور اروپا |مجارستان | اتریش | جمهوری چک | آلمان| 13 روزه |تابستان 95

3 شب بوداپست + 3 شب وین + 3 شب پراگ + 3 شب برلین

تاریخ تور :  27خرداد ماه   تا   8تیر ماه 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000 تومان + 2290 یورو

 

تور اروپا |فرانسه | بلژیک | هلند| 10روزه|تابستان 95

4 شب پاریس + 2 شب بروکسل + 3 شب آمستردام

تاریخ تور : 25تیر 95    تا   3مرداد 95 

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2650000 تومان + 2390 یورو

 

تور اروپا | فرانسه | 8روزه|  بهار 95 

7 شب پاریس

تاریخهای تور : ،هرجمعه تا پایان خرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ، هتل 5 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، 2 گشت شهری ،گشت یک روزه کاخ ورسای،گشت کشتی کروز روی سن همراه با شام با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور :    7850000 تومان

تیر ماه مبلغ 1000000تومان اضافه میشود

 

تور اروپا | فرانسه | ایتالیا | 11 روزه|  بهار و تابستان 95

5 شب پاریس + 3 شب رم(فلورانس) + 2 شب ونیز

تاریخهای تور :  22خرداد        تا    1تیر

11تیر تا 21 تیر

 

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت امارات ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000 تومان + 2590 یورو

 

تور اروپا |فرانسه | ایتالیا | اسپانیا| 13روزه |تابستان 95

4شب پاریس + 4 شب رم + 4شب بارسلون

تاریخ تور : 11تیر  تا    23تیر 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پرواز داخلی ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000 تومان + 2990 یورو

 

تور اروپا |فرانسه | ایتالیا| 9 روزه|بهار 95

4 شب پاریس +  4 شب رم

تاریخ تور :  11خرداد ماه    تا    19 خرداد ماه

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر، پرواز داخلی، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2650000 تومان + 1990 یورو

  

تور اروپا |فرانسه | آلمان | 9 روزه| تابستان 95

مسیر سفر: تهران - پاریس ( هوایی )، پاریس ( 5 شب )، پاریس – فرانکفورت( هوایی )، فرانکفورت ( 3 شب )، فرانکفورت – تهران ( هوایی ).

22تیر تا 30 تیر

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر، ترانسفرهای فرودگاهی ، اقامت در هتلهای 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.

2650000تومان+1990یورو

 

تور اروپا |فنلاند | سوئد | نروژ| دانمارک| 15 روزه | تابستان 95

4 شب هلسینکی +1 شب کشتی + 3 شب استکهلم + 3 شب اسلو + 3 شب کپنهاگ

تاریخ تور : 16 تا  30تیر

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 3590 یورو

 

تور اروپا |فرانسه| اسپانیا | 9 روزه | بهار 95

4 شب پاریس + 4 شب بارسلون 

تاریخ تور : 13 خرداد ماه   تا 21 خرداد و11تیر الی 19 تیر

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000تومان + 2190 یورو

  

تور اروپا |فرانسه | جمهوری چک | اتریش | 12 روزه| تابستان 95

5 شب پاریس + 3 شب پراگ (لدنیس)+ 3 شب وین  

تاریخ تور : 22تیر 95    تا      2مرداد 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2650000 تومان + 2590 یورو

 

تور اروپا | فرانسه | هلند | 7 روزه| بهار 95

4 شب پاریس + 2 شب آمستردام

تاریخ تور :   14خرداد 95    تا    20 خرداد 95

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 1850000تومان + 1690 یورو

  

تور اروپا |فرانسه | آلمان | 11 روزه| تابستان 95

مسیر سفر: تهران - پاریس ( هوایی )، پاریس ( 5 شب )، پاریس – فرانکفورت( هوایی )، فرانکفورت ( 2 شب )، فرانکفورت – تهران ( هوایی ). 3شب مونیخ

14 خرداد تا 24خرداد

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر، ترانسفرهای فرودگاهی ، اقامت در هتلهای 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.

قیمت تور : 2650000 تومان 2290 یورو

 

تور اروپا |  سوئیس اسپانیا | 10روزه| تابستان 95

3شب ژنو + 3شب زوریخ +3شب بارسلون

 تاریخ تور : 3تیرماه   تا  12تیرماه

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

2850000تومان+2590یورو

88823121

 

 لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با آژانس جهانگردی پرواز ابریشم تماس حاصل فرمایید . 

88823121 اروپا

88823158 خارجی

88825661 خارجی

88811834 کیش

88823498 داخلی

88811833 داخلی

88847038 مدیریت

88846352 فکس

 

 

تهران  -  خیابان مطهری  -  بعد از سلیمان خاطر  -  خیابان اورامان  -  نبش گروس  -  پلاک2  -  طبقه2  -  آژانس جهانگردی پرواز ابریشم 

 

 

www.silkfly.net

www.silkfly.ir

 

 

جهت دریافت آخرین برنامه ها وتورهای داخلی وخارجی جدید شرکت پرواز ابریشم در این گروه عضو شوید
http://groups.yahoo.com/neo/groups/silkfly/info

 

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir