تور بلغارستان |تابستان 97

 

تور بلغارستان|وارنا|پرواز بلغاری|بهار96

تور بلغارستان|هتل آمباسادور*3|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL AMBASSADOR *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:2420000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل بونیتا *3|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL BONITA *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:2433000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل هیلیوس *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL HELIOS  *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:2655000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل لیلیا *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL LILIA  *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:2783000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل رویال *4 |پرواز بلغاری|بهار96

HOTELROYAL  *4 (ALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:2812000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل آرنا *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL ARENA  *4(ALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:2870000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل پالم بیچ*4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL PALM BEACH *4(ALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3145000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل ادمیرال *5|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL ADMIRAL *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3145000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل اطلس *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL ATLAS *4(UALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3175000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل آسترا *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL ASTERA *4(UALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3538000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل کالیاکارا *3|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL KALIAKRA  *4 (uALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3597000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل آزالیا *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTEL AZALIA  *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3597000 تومان

 

تور بلغارستان|هتل ملیا گرند هرمیتاژ *4|پرواز بلغاری|بهار96

HOTELMELIA GRAND HERMITAGE  *5(ALL)

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز بلغاریا ایر-7 شب اقامت درهتل با صبحانه-ترانسفرفرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-ویزا-سیم کارت-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3665000 تومان

 

جهت رزرو تور با شماره های 88811834-88825661 تماس حاصل فرمایید.

تور بلغارستان

تور اروپا 95

 

 

 

 

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir