من و همسرم یک زندگی عاشقانه داریم زیرا ...

 

من و همسرم یک زندگی عاشقانه داریم زیرا :

 

 

1-       برای همدیگر وقت صرف می کنیم

2-       به همه می گویم که دوستش دارم

3-       برای قدردانی از محبت هایش ، نامه ای عاشقانه برایش می نویسم .

4-       در جمع از او تعریف می کنم

5-       وقتی غمگین است سعی می کنم ناراحتی اش را بفهمم و او را درک کنم.

6-       همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی ، او را سهیم می کنم قبل از اینکه دیگران چیزی بدانند .

7-       در همه مراحل زندگی با هم برنامه ریزی می کنیم .

8-       همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می دهم .

9-       آرامش را در همه حال حفظ می کنم .

10-    باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می کنم .

11-    پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک ، شبها همه چیز را برایش تعریف می کنم .

12-    اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می گویم .

13-    به کارهایی که برایم انجام می دهد توجه می کنم و قدردان محبت های او هستم .

14-    ازدواجمان را از موهبت های الهی می دانم .

15-    برای سلامتی اش صدقه می دهم .

16-    در یک مکان یادداشتی محبت آمیز برایش پنهان می کنم و او را راهنمایی می کنم تا پیدایش کند .

17-    در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می کنم .

18-    سعی می کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم .

19-    کارهایی که نشان دهنده محبتم نسبت به اوست برایش انجام می دهم .

20-    هرگاه از او خیلی عصبانی هستم ، به نکات مثبتش هم فکر می کنم .

21-    اگر احساس کنم از وسایل شخصی اش چیزی کم دارد و خودش نمی خرد ، حتما برایش تهیه می کنم .

22-    همه هدایایی را که به من داده است ، از صمیم قلب دوست دارم .

23-    همیشه دل آرام یکدیگر هستیم .

 

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir