تورهای مسافرتی اروپا 

تور اروپا |فرانسه ا سوئیس ا بلژیک | هلند | 16روزه| تابستان 95

3شب نیس +3 شب ژنو + 4شب پاریس (مونس )  + 2 شب بروکسل (لاهه) + 3 شب آمستردام

تاریخ تور :   12شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت امارات  ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 3890 یورو

 

 
 

تور اروپا |فرانسه | هلند ا اسپانیا ا   11روزه |تابستان 95

4 شب پاریس +( بروکسل) + 3 شب آمستردام + 4 شب بارسلون

تاریخ تور : 14 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش  ،پرواز داخلی ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 2790 یورو

 
 

تور اروپا |فرانسه | اسپانیا  |ایتالیا ا  13روزه |تابستان 95

4 شب پاریس + 4 شب بارسلون + 4 شب رم ( فلورانس )

تاریخ تور : 19 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000 تومان + 3490 یورو

 

 

 

 
 

تور اروپا |فرانسه | اسپانیا | پرتغال| 13روزه| تابستان   95

           5 شب پاریس + 4 شب بارسلون + 3 شب لیسبون

تاریخ تور : 16 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3570000 تومان +2990 یورو

 

 
 

تور اروپا |فرانسه | جمهوری چک | اتریش | 12 روزه| تابستان 95

5 شب پاریس + 3 شب پراگ (لدنیس)+ 3 شب وین

تاریخ تور : 16 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره , 5ستاره  با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 2850000 تومان + 2690 یورو

 

 
تور اروپا | فرانسه | ایتالیا | 11 روزه|  تابستان 95

5 شب پاریس +2 شب ونیز ( فلورانس ) + 3 شب رم

تاریخهای تور :  22 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت امارات ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 2790 یورو 

برای تاریخ شهریور 200یورو اضافه میشود  

 

تور اروپا | فرانسه | 8روزه|  تابستان 95

7 شب پاریس

تاریخهای تور : هرجمعه تا پایان مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ، هتل 5 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، 2 گشت شهری ،گشت یک روزه کاخ ورسای،گشت کشتی کروز روی سن همراه با شام با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور :    9850000 تومان

شهریور ماه مبلغ 1000000تومان اضافه میشود

 

 

 

تور اروپا | اسپانیا |  پرتغال  | 15 روزه | تابستان  95

3 شب بارسلون + 2 شب بیلبائو  + 3 شب مادرید + 3 شب مالاگا +3 شب لیسبون

تاریخ تور :  17 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل ها و 4 ستاره و 5 ستاره  با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000تومان + 2990 یورو

 

 


 تور اروپا تابستان 95

تور اروپا |  سوئیس ا  اسپانیا | 10روزه| تابستان 95

3شب ژنو + 3شب زوریخ +3شب بارسلون

تاریخ تور :12 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

قیمت تور : 3650000 تومان + 2890یورو

 

 

 

 

 

 

 

 

تور اروپا تابستان 95

تور اروپا |ایتالیا | آلمان| اسپانیا | تابستان  95

4شب رم +3شب کلن+4شب بارسلون

تاریخ تور 25شهریور 95

قیمت تور: 3200000تومان + 2500یورو

خدمات تور: پرواز آلیتالیا، ترانسفرهای فرودگاهی، پرواز داخلی ، هتل ها 4* با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری

88823121

88823158

 

تور اروپا تابستان 95

تور اروپا | فرانسه  | آلمان  |  تابستان 95 

 

4شب پاریس +4مونیخ  

تاریخ تور 20شهریور 95

قیمت تور: 2760000تومان + 2190یورو

 

خدمات تور: پرواز ماهان ، ترانسفرهای فرودگاهی،  هتل ها 4* با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری

88823121

88823158

 

 

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir