صفحه اصلی تورهای داخلی تورهای خارجی تور اروپا تور یک روزه ویزا بلیط هتل درباره ما ارتباط با ما  

Incoming

 
تور اروپا تابستان 97
تور اروپا تابستان 97

تور اروپا |دور ایتالیا| 8 روزه | تابستان 97

2 شب ونیز(پیزا)  + 2شب فلورانس+ 3 شب رم

تاریخ تور :     22مرداد – 19 شهریور  97

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا | ایتالیا| 8 روزه | تابستان  97

7 شب رم ( گشت یکروزه فلورانس )  

تاریخ تور :   30 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |ایتالیا |اسپانیا | فرانسه | 13روزه |تابستان  97

4 شب رم (فلورانس ) + 4 شب بارسلون +4 شب پاریس

تاریخ تور : 21مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا  ،پرواز داخلی ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

شماره های تماس: 88823121 - 88823158

 

تور اروپا | ایتالیا | فرانسه | 9 روزه ) تابستان 97

4 شب رم + 4 شب پاریس

تاریخ تور : 12 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا | فرانسه | 8روزه|  تابستان 97

7 شب پاریس

تاریخهای تور : هرجمعه تا پایان مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ، هتل 5 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، 2 گشت شهری ،گشت یک روزه کاخ ورسای،گشت کشتی کروز روی سن همراه با شام با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

شهریور ماه مبلغ 1000000تومان اضافه میشود

 

تور اروپا | فرانسه | ایتالیا | 11 روزه|  تابستان 97

5 شب پاریس +2 شب ونیز ( فلورانس ) + 3 شب رم

تاریخهای تور : 19مرداد – 22 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت امارات ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

)

شماره های تماس: 88823121 - 88823158

 

تور اروپا |فرانسه | آلمان | 11 روزه| تابستان 97

5شب پاریس+3شب مونیخ (نورنبرگ ) +2شب فرانکفورت

تاریخ تور: 22 مرداد

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر، ترانسفرهای فرودگاهی ، اقامت در هتلهای 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.

 

 

تور اروپا |فرانسه| اسپانیا | 10 روزه | تابستان  97

5 شب پاریس + 4 شب بارسلون

تاریخ تور : 7مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |فرانسه | جمهوری چک | اتریش | 12 روزه| تابستان 97

5 شب پاریس + 3 شب پراگ (لدنیس)+ 3 شب وین

تاریخ تور : 16 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

شماره های تماس: 88823121-88823158

تور اروپا | فرانسه | هلند |8 روزه| تابستان  97

                                                                                              4 شب پاریس (بروکسل )  + 3 شب آمستردام

تاریخ تور :   24 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت امارات  ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |فرانسه | اسپانیا | پرتغال| 13روزه| تابستان   97

                                                              5 شب پاریس + 4 شب بارسلون + 3 شب لیسبون

تاریخ تور : 16 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

تور اروپا |فرانسه | اسپانیا  |ایتالیا ا  13روزه |تابستان 97

4 شب پاریس + 4 شب بارسلون + 4 شب رم ( فلورانس )

تاریخ تور : 19 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

 

شماره های تماس: 88823121 - 88823158

تور اروپا |فرانسه | هلند ا اسپانیا ا   11روزه |تابستان 97

4 شب پاریس +( بروکسل) + 3 شب آمستردام + 4 شب بارسلون

تاریخ تور : 14 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش  ،پرواز داخلی ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |فرانسه |سوئیس ا آلمان | هلند| 14روزه |تابستان  97

5 شب پاریس + 2 شب زوریخ  +2 شب فرانکفورت +  3 شب آمستردام

تاریخ تور:12 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور

 

 

تور اروپا |فرانسه ا سوئیس ا بلژیک | هلند | 16روزه| تابستان 97

3شب نیس +3 شب ژنو + 4شب پاریس (مونس )  + 2 شب بروکسل (لاهه) + 3 شب آمستردام

تاریخ تور :   12شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت امارات  ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

 

شماره های تماس: 88823121 -88823158

تور اروپا |  سوئیس ا  اسپانیا | 10روزه| تابستان 97

                                                                         3شب ژنو + 3شب زوریخ +3شب بارسلون

تاریخ تور :12 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا | اسپانیا |  پرتغال  | 15 روزه | تابستان  97

                     3 شب بارسلون + 2 شب بیلبائو  + 3 شب مادرید + 3 شب مالاگا +3 شب لیسبون

تاریخ تور :  17 شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |سوئیس | آلمان | 14 روزه| تابستان 97

3شب ژنو + 3شب اینترلاکن + 2شب زوریخ + 2 شب فرانکفورت + 3 شب برلین

تاریخ تور :  26 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت قطری ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

 

شماره های تماس: 88823121 - 88823158

تور اروپا | سوییس (9 روزه ) تابستان 97

                                                                      3 شب ژنو + 3 شب اینترلاکن + 2شب زوریخ

تاریخ تور :  26 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت قطری ، هتل 4 ستاره با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |مجارستان | اتریش | جمهوری چک | آلمان| 13 روزه |تابستان 97

                                                3 شب بوداپست + 3 شب وین + 3 شب پراگ + 3 شب برلین

تاریخ تور :4 مرداد -19شهریور

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

تور اروپا |فنلاند | سوئد | نروژ| دانمارک| 15 روزه | تابستان 97

4 شب هلسینکی +1 شب کشتی + 3 شب استکهلم + 3 شب اسلو + 3 شب کپنهاگ

تاریخ تور : 25 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل 4 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

 

 

شماره های تماس : 88823121 - 88823158

 

                                         (27روزه دور اروپا ) فرانسه، اسپانیا،سوئیس،آلمان، ایتالیا

4 شب پاریس + 2 شب نانت  + 2 شب بردو + 2 شب بیلبائو + 3 شب بارسلون + 3 شب نیس + 3شب زوریخ + 2شب مونیخ + 2 شب ونیز + 3شب رم

تاریخ تور :22 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر، هتلهای و 4 ستاره با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر طبق برنامه تور .

 

 

(29روزه دور اروپا) فرانسه،ایتالیا،اتریش،چک،آلمان،دانمارک،هلند

نیس + 1 شب فلورانس (پیزا) + 3 شب رم + 2شب ونیز + 3شب وین + 3شب پراگ + 3 شب برلین + 2شب کپنهاگ + 1شب هامبورگ + 3 شب آمستردام + 4 شب پاریس

تاریخ تور : 22 مرداد

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ، هتلها با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر طبق برنامه تور .

 

  قیمت :   تماس بگیرید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

خبرنامه تور :
 

 

 
 

تور اروپا | تور دبی | تور مالزی | تور ترکیه | تور چین | تور آفریقای جنوبی | تور باکو | تور سوریه | تور لبنان | تور تایلند | تور ارمنستان    

تور کیش | تور قشم | تور مشهد | تور اصفهان | تور شیراز | تور شمال | تور یزد | تور کرمان

تورهای داخلی | تورهای خارجی | تورهای یکروزه | ویزا | بلیط | هتل

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir