صفحه اصلی تورهای داخلی تورهای خارجی تور اروپا تور یک روزه ویزا بلیط هتل درباره ما ارتباط با ما  

Incoming

 
تور تایلند|پاتایا+پوکت|پرواز ماهان|نوروز 97
تور تایلند|پاتایا+پوکت|پرواز ماهان|نوروز 97

 

 

تور تایلند|پاتایا+پوکت|پرواز ماهان|نوروز 97

تور تایلند|سان ریزورت+ایستین ایزی *3|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Sun Resort+Eastin Easy *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4725000 تومان

 

تور تایلند|هالیدی ریزورت+اشلی پالازا  *4|پرواز ماهان|نوروزی 97

HOTEL HOLIday Resort +Ashlee Plaza*4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4872000 تومان

 

تور تایلند|سان بیم * 4+ایستین ایزی *3|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Sun Beam *4+Eastin Easy *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4977000 تومان

 

تور تایلند|ای بی اس +ای بی اس  *3|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL IBIS PTY+IBIS PATONG *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4991000 تومان

 

تور تایلند|پاتایا سی ویو +اشلی هایت  *4|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL PTY SEA VIEW+ASHLEE HEIGHT *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5125000 تومان

 

تور تایلند|پاتایا سی ویو +سنترا بلو مارین *4|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Pty SeaView+Centara Blue Marine *4

 

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5201000 تومان

 

تور تایلند|ویستا پاتایا +آندمان بیچ *4|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL VISTA PTY+ANDAMAN *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5224000 تومان

 

تور تایلند|سنترا +آندمان  *4|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Centra +Andaman *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5257000 تومان

 

 تور تایلند|امپریال *4+سویس هتل  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Imperail *4 +Swiss Hotel *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5270000 تومان

تور تایلند|پاتایا سی ویو +دوانجیتی  *4|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL PTY SEA VIEW+DUANGJIT *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5373000 تومان

 

تور تایلند|امپریال +نووتل  *4 |پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL IMPERAIL +NOVOTEL HKT *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5431000 تومان

 

تور تایلند|گاردن کیف +دیاموند کیف  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL GARDEN CIFF +DIAMOND GIFF *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5634000 تومان

 

تور تایلند|سان ریزورت+ایستین ایزی *3|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Sun Resort+Eastin Easy *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4725000 تومان

 

تور تایلند|پولمن +میلینیو ریزورت  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL PULLMAN +MILLENIUM *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:5993000 تومان

 

تور تایلند|رویال کلیف +دیاموند کلیف  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL ROYAL CLIFF+DIAMOND CLIFF *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:6251000 تومان

 

تور تایلند|سیم بای شور* 4 +آماری  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL SIAM BAY SHORE *4+AMAR *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:6264000 تومان

 

تور تایلند|رویال کلیف +ملیینیوم  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL Royal Cliff +Millennium *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:6298000 تومان

 

تور تایلند|رویال کلیف +حیات رجنسی  *5|پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL ROYAL CLIFF+HYATT REGNCY*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:6437000 تومان

 

تور تایلند|رویال کلیف +لیمردین  *5 |پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL ROYAL CLIFF+ LEMERIDIEN*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:7004000 تومان

 

تور تایلند|اینترکونتینتال +لیمردین  *5 |پرواز ماهان|نوروز 97

HOTEL INTERCONTAL +LEMERIDIEN *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر های بین شهری-یک گشت نیم روزی در پاتایا-پرواز داخلی بانکوک –پوکت-بانکوک-سیم کارت-ویزا-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

قیمت تور:7233000 تومان

 

جهت رزرو تور با شماره های 88825661-88811834 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

  قیمت :   4725000

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

خبرنامه تور :
 

 

 
 

تور اروپا | تور دبی | تور مالزی | تور ترکیه | تور چین | تور آفریقای جنوبی | تور باکو | تور سوریه | تور لبنان | تور تایلند | تور ارمنستان    

تور کیش | تور قشم | تور مشهد | تور اصفهان | تور شیراز | تور شمال | تور یزد | تور کرمان

تورهای داخلی | تورهای خارجی | تورهای یکروزه | ویزا | بلیط | هتل

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir