تور مشهد|هتل 3 ستاره ایساتیس|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل ایساتیس 3 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت وبرگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه ناهار شام
قیمت تور:400000 تومان
 
تور مشهد|هتل 3 ستاره پارسه|پاییز 94
تور مشهد 2 شب 3 روز اقامت در هتل پارسه 3 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه ناهار شام
قیمت تور:420000 تومان
 
تور مشهد|هتل 3 ستاره هاترا|پاییز94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل هاترا 3 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و بر گشت هوایی-اقامت همراه صبحانه ناهار شام
قیمت تور:480000 تومان
 
تور مشهد|هتل 4 ستاره هلیا|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل هلیا 4 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه ناهار شام
قیمت تور:510000 تومان
 
تور مشهد|هتل 4 ستاره جواد|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل جواد 4 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه ناهار شام
قیمت تور:690000 تومان
 
تور مشهد|هتل 4 ستاره سی نور|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل سی نور 4 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت وبرگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه وخدمات هتل
قیمت تور:540000 تومان
 
تور مشهد|هتل 5 ستاره ایران|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و 3روز اقامت در هتل ایران 5 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه وخدمات هتل
قیمت تور:550000 تومان
 
تور مشهد|هتل 5 ستاره قصر الماس|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل قصر الماس 5 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه وخدمات هتل
قیمت تور:660000 تومان
 
تور مشهد|هتل 5 ستاره قصر طلایی|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و3 روز اقامت در هتل قصر طلایی 5 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه وخدمات هتل
قیمت تور:730000 تومان
 
تور مشهد|هتل 5 ستاره درویش|پاییز 94
تور مشهد 2 شب و 3 روز اقامت در هتل درویش 5 ستاره
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هوایی-اقامت همراه صبحانه و خدمات هتل
قیمت تور:790000 تومان
 
قیمت ها بدلیل متغییر بودن برنامه پرواز نوسان دارند.
 
جهت رزرو تور با شماره های 88811833-88811834-88823498 تماس حاصل فرمایید.