صفحه اصلی تورهای داخلی تورهای خارجی تور اروپا تور یک روزه ویزا بلیط هتل درباره ما ارتباط با ما  

Incoming

 
تور شیراز|هوایی آتا آسمان ایران ایر|پاییز 94
تور شیراز|هوایی آتا آسمان ایران ایر|پاییز 94

 تور شیراز|هوایی|پاییز 94

هواپیمایی آتا آسمان ایران ایر

تور شیراز|هتل کریمخان 3 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل 3 ستاره کریمخان با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور:623000 تومان

 

تور شیراز|هتل ارگ 3 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل ارگ 3 با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور:652000 تومان

 

تور شیراز|هتل  ارم 3 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل 3 ستاره ارم با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 629000 تومان

 

تور شیراز|هتل آریو برزن 4 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل 4 ستاره  آریو برزن با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 684000 تومان

 

تور شیراز|هتل جام جم 4  ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل 4 ستاره  جام جم با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 710000 تومان

 

تور شیراز|هتل پارک سعدی 4 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل4 ستاره سعدی با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 692000 تومان

 

تور شیراز|هتل رویال 4 ستاره|پاییز 94

 شب و3 روز اقامت در هتل 4 ستاره  رویال با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 732000 تومان

 

تور شیراز|هتل ستارگان شیراز 4 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل4 ستاره ستارگان با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 726000 تومان

 

تور شیراز|هتل پارس 5 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل5 ستاره  پارس با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 759000 تومان

 

تور شیراز|هتل چمران 5 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل 5 ستاره چمران  با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 823000 تومان

 

تور شیراز|هتل بزرگ شیراز 5 ستاره|پاییز 94

  شب و3 روز اقامت در هتل 5 ستاره  بزرگ شیراز  با صبحانه2

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیمایی-2 شب اقامت همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-دو گشت نیم روزی-پذیرایی-پرداخت ورودیه های اماکن

گشت روز اول:تخت جمشید ونقش رستم-باغ ارم-حافظ وسعدی-باغ دلگشا-دروازه قرآن-خواجو کرمانی

گشت روزدوم:بافت قدیم شیراز از مجموعه قاجار -مسجد نصیر الملک (مسجد صورتی)-نارنجستان قوام-خانه زینت الملک(قاجار)-زندیه ارگ کریم خان-بازار وکیل-حمام وکیل-سرای مشیر

قیمت تور: 887000 تومان

 

جهت رزرو تور با شماره های 88811833-88811834-88823498 تماس حاصل فرمایید

  قیمت :   6230000

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

خبرنامه تور :
 

 

 
 

تور اروپا | تور دبی | تور مالزی | تور ترکیه | تور چین | تور آفریقای جنوبی | تور باکو | تور سوریه | تور لبنان | تور تایلند | تور ارمنستان    

تور کیش | تور قشم | تور مشهد | تور اصفهان | تور شیراز | تور شمال | تور یزد | تور کرمان

تورهای داخلی | تورهای خارجی | تورهای یکروزه | ویزا | بلیط | هتل

All rights reserved-Designed By  silkfly.ir